Σπάνια φωτογραφία στη Σιάτιστα το 1935
Η φωτογραφία είναι έξω από τον Άγιο Δημητρίο το 1935...