Δήμος Βοϊου: 10 θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού - Αναλυτικά οι θέσεις - Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις


Ο Δήμος Βοΐου θα προχωρήσει στην πρόσληψη τακτικού προσωπικού, συνολικά  δέκα  (10)  ατόμων, στην υπηρεσία καθαριότητας, μέσω ΑΣΕΠ

Από αυτές τις θέσεις εννέα (9) αφορούν προσλήψεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας  και συγκεκριμένα:


– Δύο  (2)  θέσεις     ΔΕ   Οδηγών  Απορριμματοφόρων
– Δύο  (2)  θέσεις     ΔΕ  Χειριστών  Μηχανημάτων Έργων  
– Πέντε  (5) θέσεις  ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί  Απορριμματοφόρων 

Οι παραπάνω θέσεις περιλαμβάνονται στην 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018/Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία είναι αναρτημένη και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Βοΐου  www.dimosvoiou.gr (Σύνδεσμος στο τέλος της παρούσης σελίδας)  που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών).
Ο διαγωνισμός διεξάγεται από το ΑΣΕΠ και η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.asep.gr.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.


Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως: 

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.


Παράλληλα αποστέλλουν με συστημένη επιστολή τα απαραίτητα δικαιολογητικά


Αναμένεται να προκηρυχτεί για το Δήμο Βοΐου επιπλέον μία (1) θέση για άτομα, που προστατεύονται από το Ν.2643/1998 και συγκεκριμένα: 

Μία  (1) θέση  ΥΕ  Εργατών  Καθαριότητας – Συνοδοί  Απορριμματοφόρων,  που θα καλυφθεί από την κατηγορία των τριτέκνων. 

Ο διαγωνισμός αυτός θα διενεργηθεί από τον ΟΑΕΔ.


Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη :

Δείτε ακόμα:
 - ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Προσλήψεις 8.166 ατόμων σε Δήμους και φορείς - Δείτε τον πίνακα με τις θέσεις
 - Siatista-Info: Αυτές είναι οι θέσεις αορίστου χρόνου στο Δήμο Βοϊου
Υπολογίζουμε τα μόριά σας: Δείτε αν διορίζεστε στους δήμους

Σε τρεις ημερομηνίες οι αιτήσεις για τις 8.166 θέσεις στους δήμους

ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα δικαιολογητικά των ανέργων για τις 8.166 μόνιμες θέσεις εργασίας!

Τι μισθό θα παίρνουν οι 8.166 εργαζόμενοι που θα προσληφθούν στους δήμους - Πότε θα αρχίζουν οι αιτήσεις