Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου: Δωρεά ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα σχολεία της Σιάτιστας και στον Αιμοδοτικό ΣύλλογοΤο ΄Ιδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου παρέδωσε τον κάτωθι ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στα σχολεία της Σιάτιστας και στον Αιμοδοτικό Σύλλογο.