Σιάτιστα: Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίου Νικάνορος στις 6 και 7 Αυγούστου 2017


 https://i.imgur.com/4UeW6Tv.jpg

Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίου Νικάνορος Σιάτιστας στις 6 και 7 Αυγούστου 2017