Αίτημα παραχώρησης του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Σερβίων - Βελβεντού για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων - Βελβεντού


Το αίτημα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης να καλυφθούν οι στεγαστικές και υπηρεσιακές ανάγκες του Αστυνομικού τμήματος Σερβίων - Βελβεντού στο κτίριο του Ειρηνοδικείου Σερβίων - Βελβεντού, υποστηρίζει με ερώτησή του ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης.

Ο βουλευτής ζητά να μάθει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση παραχώρησης του εν λόγω κτιρίου.
Για την επάρκεια του κτιρίου έχει ήδη αποφανθεί θετικά η αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας.
Τέλος ο κ. Κασαπίδης υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της επίσπευσης της διαδικασίας παραχώρησης.
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:
                                            ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:       Οικονομικών
                                          κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

ΘΕΜΑ: Αίτημα παραχώρησης του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Σερβίων - Βελβεντού για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων - Βελβεντού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μεταβίβασης λόγω συγχώνευσης των ανενεργών ή υπολειτουργούντων τριάντα δύο (32) Ειρηνοδικείων της χώρας υπέρ τρίτων.
Τα κτίρια αυτά ανήκαν στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4255/2014 η κυριότητά τους περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο αντί του ΤΑΙΠΕΔ.
Στα τριάντα δύο (32) αυτά κτίρια ανήκει και το Ειρηνοδικείο Σερβίων - Βελβεντού για το οποίο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης  με το υπ. αριθμ. 5951/16/2011197 από τις 12/10/16 έγγραφο για την κάλυψη των στεγαστικών και υπηρεσιακών αναγκών του Α.Τ. Σερβίων - Βελβεντού.
Ήδη κλιμάκιο τεχνικής υποστήριξης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε αυτοψία στο υπό παραχώρηση κτίριο και ενέκρινε, με την επισήμανση αναγκαίων τροποποιήσεων, την επάρκειά του για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Ωστόσο προέχει η δωρεάν παραχώρηση των ανενεργών Ειρηνοδικείων από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών για τη στέγαση των Αστυνομικών Υπηρεσιών.
Επειδή από τα έως σήμερα δεδομένα δεκατέσσερα (14) από τα τριάντα δύο (32) ακίνητα πληρούν όλες τις τυπικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση και στέγαση των Αστυνομικών Υπηρεσιών,
Επειδή το κτίριο του Ειρηνοδικείου Σερβίων - βελβεντού εντάσσεται μέσα στα τριάντα δύο (32) που προαναφέρονται,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Πού βρίσκεται η υπόθεση της δωρεάν παραχώρησης των ανενεργών Ειρηνοδικείων για τη στέγαση των Αστυνομικών Υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Σερβίων - Βελβεντού  για τη στέγαση του Α.Τ. Σερβίων - Βελβεντού;
2. Ποιο το χρονοδιάγραμμα έγκρισης από το  Υπουργείο αιτήματος του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. παραχώρησης χρήσης του ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. Σερβίων - Βελβεντού;
3. Ποια η τύχη του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως;