Παρέμβαση Σ.ΥΠ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης και ψήφισμα συμπαράστασης του Δήμου Βοίου στους παρατασιούχους του τομέας καθαριότητας
Έπειτα από παρέμβαση του Σ.ΥΠ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοίου εξέδωσε στις 30.06 ψήφισμα συμπαράστασης υπέρ των συναδέλφων παρατασιούχων στον τομέα της καθαριότητας.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου στη συνεδρίαση της  29- 6-2017  απεφάσισε και εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα συμπαράστασης για τους συμβασιούχους δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου Βοΐου.
Ο Δήμος Βοΐου δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση του στους συμβασιούχους δημοτικούς υπαλλήλους.
Οι συμβασιούχοι οι οποίοι επιλέχθηκαν έπειτα από την Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 (αρ. πρωτ. 19200/29-10-2015) για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, αρχικά υπέγραψαν σύμβαση 8 μήνης διάρκειας και έπειτα από σχετική απόφαση της Κυβέρνησης παρατάθηκε η σύμβαση τους έως τις 31-12-2017.
Ο Δήμος βασιζόμενος σε αυτήν την παράταση, έχει δεσμεύσει χρήματα στον Προϋπολογισμό του, ώστε να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι τους, και το σημαντικότερο, έχει κάνει ένα πλάνο εργασιών και λειτουργίας του Δήμου που βασίζεται στην ύπαρξη αυτού του ανθρώπινου δυναμικού έως και το πέρας της σύμβασης τους.
Επομένως θεωρούμε αυτονόητο ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι πρέπει να παραμείνουν στην εργασία τους έως και το πέρας της σύμβασης τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος δεν δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες.
Ο Δήμος Βοΐου έχει ανάγκη για μόνιμες θέσεις εργασίας, όχι μόνον των συγκεκριμένων συμβασιούχων υπαλλήλων, αλλά και πολύ περισσότερων ακόμη εργαζομένων.
 


Σιάτιστα  30/6/2017

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βοΐου
Ελευθέριος Τζιλίνης