Αποκάλυψαν πως είχαν αδήλωτο χρήμα για να γλιτώσουν τα... χειρότερα!

Αποκάλυψαν πως είχαν αδήλωτο χρήμα για να γλιτώσουν τα... χειρότερα!
Τους «ανοιχτούς» λογαριασμούς τους με την εφορία επιλέγουν να κλείσουν οι φορολογούμενοι με την ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτης φορολογητέας ύλης. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες στη Βουλή δήλωσε ότι τα ποσά που αποκαλύφθηκαν με τη ρύθμιση ανέρχονται σε 3,671 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί περίπου 53.000 φορολογούμενοι με το συνολικό ποσό των πρόσθετων φόρων που έχει βεβαιωθεί να ανέρχεται στα 316 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, έχουν εισπραχθεί ήδη 200 εκατ. ευρώ ενώ το υπόλοιπο ποσό έχει ρυθμιστεί και εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου που λήγει ρύθμιση εκτιμάται ότι το ποσό των πρόσθετων φόρων θα υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ.
Η δήλωση της εθελούσιας αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων οικονομικών ετών αφορά το φόρο εισοδήματος, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων, το Φόρο ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ,ΦΜΑΠ) καθώς και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Πολλοί βέβαια φορολογούμενοι που έσπευσαν να υπαχθούν στη ρύθμιση το έπραξαν προκειμένου να γλιτώσουν από ποινικές κυρώσεις ή φορολογικές επιβαρύνσεις οι οποίες μπορούν να φτάνουν ακόμα και το 120% του κεφαλαίου που απέκρυψαν από την εφορία.

Δεν αποκαλύπτεται «μαύρο» χρήμα
Πάντως από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί απουσιάζουν μεγάλες υποθέσεις «μαύρου» χρήματος καθώς οι περισσότερες αφορούν αδήλωτα κεφάλαια που δεν ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ και κινούνται μεταξύ 100.000 – 300.000 ευρώ.
Μάλιστα, πολλοί από τους 53.000 φορολογούμενους που εντάχθηκαν στη ρύθμιση δεν παρουσιάσθηκαν οικειοθελώς στην εφορία αλλά αντίθετα κλήθηκαν από την εφορία να δώσουν εξηγήσεις και να δικαιολογήσουν τις διαφορές που εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, χρήση της ρύθμισης έκαναν και οι φορολογούμενοι στους οποίους είχε προσδιοριστεί φόρος με βάση τα ευρήματα του φορολογικού ελέγχου.

Ωστόσο, χθες ο πρωθυπουργός δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το κατά πόσο η φορολογική διοίκηση θα καταφέρει να εισπράξει τους φόρους που βεβαιώνονται λόγω θεσμικών εμποδίων όπως είπε, υπονοώντας την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που «μπλοκάρει» τους αναδρομικούς ελέγχους και την είσπραξη φόρων από εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Κλίμα ανησυχίας επικρατεί άλλωστε και στην Καραγιώργη Σερβίας όπου αναμένουν την καθαρογραμμένη απόφαση του ΣτΕ με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις πέραν της πενταετίας. Η απόφαση θα παραδοθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το οποίο θα την αξιολογήσει και θα κρίνει ποιες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις μπορούν να ελεγχθούν και ποιες θα παραγραφούν και θα καταλήξουν οριστικά στο αρχείο.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί φορολογούμενοι για να αποκαλύψουν αδήλωτα κεφάλαια που διατηρούν στο εξωτερικό ή «μαύρο» χρήμα που κρύβουν σε θυρίδες ή και στρώματα, στο υπουργείο Οικονομικών χαρακτηρίζουν την ρύθμιση πετυχημένη καθώς φέρνει περισσότερο ζεστό χρήμα στα δημόσια ταμεία από αυτό που προσδοκούσαν. Θεωρούν ότι η εισπραξιμότητα της ρύθμισης κινείται σε ικανοποιητικά ποσοστά καθώς ο χαρακτήρας της είναι καθαρά εθελοντικός και εντάσσονται σε αυτή οι φορολογούμενοι που θέλουν να κλείσουν μια και καλή όλους τους λογαριασμούς τους με την εφορία.news.gr