Σιάτιστα: «Τώρα Μαϊά, τώρα δροσιά»


To τραγούδι που τραγουδούσαν Σιατιστινοί παλαιότερα, μάλιστα πολλοί Σιατιστινοί περίμεναν το ξημέρωμα για να πούνε πρώτοι το τραγούδι για τον Μάη!
Τώρα Μαϊά, τώρα  δροσιά, τώρα το καλοκαίρι,
τώρα κι ο ξένος βούλεται να πάνει στα δικά του.
Νύχτα σελών’ το μαύρο του, νύχτα τον καλιγώνει.
Βάζει τα πέταλα χρυσά και τα καρφιά ’σημέινα
και τα καλιγοσφύρια του ήταν μαλαματέινα.