Σιάτιστα: Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου, 8 και 9 Μαϊου 2017Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου, 8 και 9 Μαϊου 2017