Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Κ.Ν.Κ, τη Δευτέρα 8 Μάη 2017


Καλούνται τα μέλη της Ε.Ε. του Ε.Κ.Ν.Κ. να παρευρεθούν στης συνεδρίαση της Ε.Ε. του Ε.Κ.Ν.Κ. που θα γίνει τη Δευτέρα 8  Μάη 2017 και ώρα 18.00 στην έδρα του Ε.Κ.Ν.Κ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποτίμηση της απεργιακής κινητοποίησης της 1ης Μάη
2.  Κυριακάτικη αργία, εξελίξεις
3. Γενική Απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ κατά την ψήφιση των νέων κυβερνητικών μέτρων
4. Διάφορα


Για το ΔΣ του ΕΚΝΚ

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέα
Μανές Ιωάννης               Βόμβας Α. Κων/νος