Συνέδριο με θέμα "Η συμμετοχή είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας" το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 στη Σιάτιστα


Το Τμήμα Νεολαίας του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  διοργανώνει  ένα καινοτόμο Συνέδριο για νέους με τίτλο:

"Η συμμετοχή είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας"

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νέων 2017 η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και φέτος διοργανώνεται για όγδοη φορά.


Το Συνέδριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 στη Σιάτιστα, στο Συνεδριακό Κέντρο των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΝΙΔΗ.