Το ΓΕΣ προσλαμβάνει 348 Οπλίτες Βραχείας ΑνακατατάξεωςMε απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού ο Στρατός Ξηράς θα ενισχυθεί με 348 Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως για την κάλυψη των επιχειρησιακών του αναγκών.

Οι 157 εξ αυτών θα καταταγούν στις Ειδικές Δυνάμεις ενώ οι υπόλοιποι 191 στα λοιπά Όπλα και Σώματα του Στρατού Ξηράς.

Από τους εφέδρους τα δικαιολογητικά κατατίθενται στις Στρατολογικές Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαµονής τους, ενώ από τους οπλίτες στις Μονάδες που υπηρετούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές µε τα προσόντα συµµετοχής, τα δικαιολογητικά, τις αθλητικές δοκιµασίες για τους ΟΒΑ (Ε∆) και λοιπά διαδικαστικά θέµατα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν µέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΣ (www.army.gr), καθώς και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπου έχουν αναρτηθεί οι διαταγές ανακατατάξεως για τους ΟΒΑ των Ειδικών Δυνάμεων και των λοιπών Όπλων – Σωμάτων με ΑΔΑ:6ΕΥ16-930 και ΑΔΑ:6ΘΘΚ6-6ΞΡ αντιστοίχως.

thecaller.gr