Πάσχα, τα δώρα των Σιατιστινών προχούντων στον δεσπότη!


Σήμερα μετά την Λειτουργία της Ανάστασης, το απόγευμα της Κυριακής, όλοι κατευθυνόμαστε στην Μητρόπολη για να δεχτούμε με πολύ χαρά το δώρο του μητροπολίτη, το πασχαλινό αυγό. Παλαιότερα ο εορτασμός γινόταν λίγο διαφορετικά και ανατρέχωντας πάλι τα "Ιστορικά Σημειώματα" του Φίλιππου Ζυγούρη μαθαίνουμε τι γινόταν ακριβώς.

Η περιγραφή ξεκινάει από το βράδυ της Ανάστασης:Ύστερα επιστρέφουν (οι κάτοικοι) μέσα στην εκκλησιά και γίνεται η κανονική λειτουργία. Το πλήθος, άλλοι επιστρέφουν στα σπίτια τους, άλλοι παραμένουν στην εκκλησία έως το τέλος, για να ακούσουν την ευχή του Χρυσοστόμου (ο τότε Μητροπολίτης), που συγχωρεί τους πάντας, νηστεύσαντας και μη νηστεύσαντας.


Άμα γίνει η απόλυση, οι επίτροποι της εκκλησίας και πολλοί από τους προύχοντας επισκέπτονται τον αρχιερέα, ο οποίος στην αναχώρησή τους προσφέρει με το χέρι από δυο αυγά σε έκαστον. Τα αυγά αυτά ο δεσπότης τα έχει από προσκλήσεις των χριστιανών. 


Όσοι θέλουν να τους επισκεφθεί ο δεσπότης το Πάσχα τού στέλλουν ένα σιμίτι ή κουλούρα με 8-10 αυγά κόκκινα και με καναβέτα με δυο φιάλες κρασί πρώτης ποιότητας.


Από το παλιό κτίριο της μητρόπολης ευτυχώς διασώθηκε φωτογραφία που το απεικονίζει η οποία προέρχεται από το λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης και όπως η λεζάντα μας πληροφορεί καταστράφηκε κατά την περίοδο της Κατοχής!


ΠΗΓΕΣ
  1. "Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, Υπό Φιλίππου Αν. Ζυγούρη" (Επιμέλεια Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου), 10. Το Πάσχα (σελ. 121).
  2. siatistanews.gr
  3. Περπατώντας στη Σιάτιστα και την Ιστορία - siatistawalk.blogspot.gr