ΕΟΦ: Ανάκληση γνωστών φαρμάκωνΤην ανάκληση των κάτωθι παρτίδων, του φαρμακευτικού προϊόντος ALBIOMIN (Ανθρώπινη Αλβουμίνη), 20%, διάλυμα για  έγχυση 50ml & 100ml, λόγω επιμόλυνσης κατά την παραγωγική διαδικασία, με αιθυλενογλυκόλη. 

ALBIOMIN 20%, 50 ml : 
lotB 234035 / ημ. Λήξης 31/12/2017, lotB 234516 / ημ. Λήξης 31/03/20 19, lot B234526 / ημ. Λήξης 31/03/2019, lotB234534 / ημ.  Λήξης 30/04/2017, lotB234666 / ημ. Λήξης 31/03/2019 , lotB234805 / ημ. Λήξης 30/04/2018, lotB235094 / ημ. Λήξης 31/07/2017, lotB235145 / ημ. Λήξης 31/07/2018, lotB235185 / ημ. Λήξης 31/07/2018, lotB 235355 / ημ. Λήξης 31/08/2018, lotB235636 / ημ.  Λήξης 30/09/2019 lotB238086 / ημ. Λήξης 30/11/2019, lotB238096 / ημ. Λήξης 30/11/2019 . 

ALBIOMIN 20%, 100ml :  
 lotB236056 / ημ. Λήξης 31/01/2019,  lotB236066 / ημ. Λήξης 28/02/2019,  lot B236095 / ημ. Λήξης 28/ 02/2018, lotB236106 / ημ.  Λήξης 30/09/2018, lotB236245 / ημ. Λήξης 30/04/2018,  lotB236314 / ημ. Λήξης 31/05/2017, lotB236325 / ημ. Λήξης 31/05/2018,  lotB236345 / ημ. Λήξης 31/05/2018, lotB236395 / ημ. Λήξης 30/06/2018, lotB236404 / ημ. Λήξης 31/07/2018, l otB236416 / ημ.  Λήξης 30/09/2019, lotB236476 / ημ. Λήξης 31/10/2019, lotB236504 / ημ. Λήξης 3 1/08/2017, lotB236515 / ημ. Λήξης 30/09/2018,  lotB236585 / ημ. Λήξης 31/10/2018, lotB236724 / ημ. Λήξης 30/11/2017. 

Η παρούσα απόφαση  αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημοσιάς Υγείας , με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική  ανάκληση που έχει προβεί η παραγωγός  εταιρεία  Biotest . 

Η εταιρεία  ΒΙΑΝΕΞ  Α.Ε, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα  με τους  αποδέκτες των παρτίδων, προκειμένου να τις αποσύρουν. Τα παραστ ατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ,  εφόσον ζητηθούν.


eof.gr