Εκπαιδευτική δράση Ρομποτικής στη βιβλιοθήκη Σιάτιστας, την Τρίτη 3 Μαιου 2017Εκπαιδευτική δράση Ρομποτικής στη βιβλιοθήκη Σιάτιστας, την Τρίτη 3 Μαιου 2017